Tag Archives: „Прах и драскотини“

Александър Байтошев: Мантрите на улицата

Стихотворение от Александър Байтошев…

Александър Байтошев: Когато обменяме думи

Стихотворение от Александър Байтошев…

Александър Байтошев: Стаите

Стихотворение на Александър Байтошев…