Tag Archives: преводът е на Мартин Хростов

Дьорд Фердинанди: „Самотна гургулица”

Очаквайте от втори септември, чрез Издателство „Ерго“, книгата на Дьорд Фердинанди „Самотна гургулица”…