Tag Archives: превод – Наталия Димитрова

Садие Алити: Вървене

Стихотворение от Садие Алити…