Tag Archives: превод от английски – Людмила Миндова

Пелин Озер: „Стъклени къщички“ (хайку)

Стихотворение от Пелин Озер

Селахатин Йолгиден: под всяка кожа скрит е собствен господ

Стихотворение от Селахатин Йолгиден