Tag Archives: превод от румънски Лора Ненковска

Цветелина Марева за „Случки в близката нереалност“

Отзив на Цветелина Марева за „Случки в близката нереалност“ от Макс Блехер…

Андра Ротару: Кожата

Стихотворение от Андра Ротару