Tag Archives: Преди да ме е отнесъл дяволът

Стеван Тонтич: Пеехме и нищо не сме чули

У майка си имахме злато у тейка си хладно желязо в уханното огнище на небето липите ни цъфтяха – пеехме и нищо не сме чули

Стеван Тонтич: Достатъчно е, че гледам

Не съм тук да сътруднича – стига и туй, че гледам. Нима не е предостатъчно, че Страшния съд с вас чакам

Стеван Тонтич: Светлина и мрак

Никога толкова светлина във въздуха, никога толкова жар във висините, както това лято.