Tag Archives: „Раждане на снега“

Златозар Петров: *** (Обичам тая нощна тишина)

Стихотворение от издадената от УИ „Св. Климент Охридски“ книга на Златозар Петров „Раждане на снега“.

Златозар Петров: Портрет на неизвестен мъж, II в.

Стихотворение на Златозар Петров…