Tag Archives: „Само рисунки“

Николай Милчев: Ранно

Стихотворение на Николай Милчев от книгата му „Само рисунки“…

Николай Милчев: Светлина

Мъничка ваза с една пшеничка.
Вечерна стая… Това е всичко.