Tag Archives: Светлина Фотева

Светлина Фотева: *** (в 5:45 сутринта…)

Стихотворение, включено и в книгата с поезия на Светлина Фотева „Метафизика на любовта и раздялата” („Жанет 45“, февруари 2016 г., оформлението е на Христо Гочев, редактор е Марин Бодаков).

Светлина Фотева: *** (човек свиква…)

Стихотворение, включено и в книгата с поезия на Светлина Фотева „Метафизика на любовта и раздялата” („Жанет 45“, февруари 2016 г., оформлението е на Христо Гочев, редактор е Марин Бодаков).

Светлина Фотева: *** (на нова година…)

Стихотворение от Светлина Фотева…