Tag Archives: „Сините часове“

Георги Гаврилов: *** (усещането не зависи от това…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Георги Гаврилов: *** (в притъмнялата стая…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…