Tag Archives: списание за литератра

Васил Балев: Двайсет века по-късно

Стихотворението е включено в книгата на Васил Балев „Стихотворения” („Факел Експрес“, 2014)…

Васил Балев: Псалм

Стихотворение, включено в книгата на Васил Балев „Стихотворения” („Факел Експрес“, 2014)…

Васил Балев: Spleen

Стихотворението е част от новата книга на Васил Балев – „Стихотворения” („Факел Експрес“, ноември 2014 г.).

Васил Балев: Коланът на баща ми

Стихотворението е част от новата книга на Васил Балев – „Стихотворения” („Факел Експрес“, 2014)…