Tag Archives: списание за поезия

Дарио Хамарийо Агуделио: Занаятът

Стихотворение на Дарио Хамарийо Агуделио и кратка бележка за автора…

Ото Толнаи: Нищо, нищо

Стихотворение на Ото Толнаи…