Tag Archives: Станимир Семерджиев

Станимир Семерджиев: *** (злото води зло на каишка…)

[…]
родословното дърво на мъката расте

Станимир Семерджиев: *** (носим се бавно…)

[…] ще напоим надеждите за вечност […]

Станимир Семерджиев: *** (какво направих…)

[…] че не е моя мъдростта,
а само преразказвам […]

Станимир Семерджиев: *** (думи, слепени с тревожност…)

[…] всяка запетая е оглеждане в локва,
всяко тире – река от несигурност […]