Tag Archives: „Тит от Никомедия“

Силвия Томова: откъс от „Тит от Никомедия“*

Откъс от романа „Тит от Никомедия“…

За „Тит от Никомедия“ – със Силвия Томова и Ваня Константинова

Разговор (на Валентин Дишев – от 18.12.2012 г.) със Силвия Томова и Ваня Константинова за „Тит от Никомедия“ („Жанет 45“, 2012 г.)