Tag Archives: Тоа Марков

Тома Марков: Маймуна


МАКАРОНОВ:
Пак ли… Кажи нещо… Кажи ми нещо!

Мълчание.

МАКАРОНОВ:
Да чуя гласа ти/ми… Кажи ми нещо!

Мълчание…