Tag Archives: „Ортелий“

„Тезей“ – трилогията (аудиовариант)

Предлагаме ви възможността да чуете трилогията в нейния аудиовариант, прочетен от автора ѝ…

Валентин Дишев: *** (ако разглобя това тяло…)

Стихотворение, включено във второто, преработено и допълнено, издание на „Ортелий” – книгата на Валентин Дишев, явяващо се втори „том“ в своеобразната поетическа трилогия, започваща с „Тиха книга” и завършваща с „Маргьорит (и други регистри)” (в техните втори издания от септември 2014 г., осъществени синхронно от „АРС“ и „Изток – Запад“).

Е-книга: „Ортелий“ от Валентин Дишев

Електронен вариант на книгата на Валентин Дишев „Ортелий“…

Премиера на „Ортелий“

Книгата, която – според Иван Ланджев – „настоява да бъде правилно неразбрана”, а според Георги Каприев върви към „собствен суинг” с намигане от Бекет („Може би защото напоследък, не е от вчера, съм под много силното внушение на Бекет и начините му да произвежда сугестия. Може би затова така ме привличат тези неща. Във всеки случай голямата претенция за непретенциозност в тях обосновава себе си по най-позитивен начин”), „толкова близка – докато броди по границите на неща и събития” (според Палми Ранчев), докато „снове от theos в anthropos и обратно с такава лекота (дразнещо виртуозна чак…” според Ваня Стефанова), с „напрежение, искрено, вътрешно… без истерия, без помпозност. И някак направо, непосредствено и без уговорки” (твърди Гергана Динева); книга, която не настоява да бъде разбрана, защото предлага и друга възможност – „Оставям я да ми въздейства фонетично, с откъслечните образи, които успявам да си представя. Не зная думите и имената дали са препратки към други текстове или исторически факти, които аз не познавам, или са използвани заради мелодиката им, точно тези, а не други. Заради това възприемам стиховете като магьоснически заклинания, които правят друга действителност, съседна на моята, но недостъпна за мен. Това възприятие обяснява и малкия обем на книгата – магьосниците нямат нужда от твърде дълги вълшебни думи, вълшеството им е концентрирано” (обяснява Мария Донева)…