Tag Archives: „От другата страна на вятъра“

Рада Александрова: Нещата

Те се движат, нещата – докато спиш, когато тичаш. Пришпорват въздуха, скачат като зайци. (Сега е годината на заека и всички чакат нещата да потръгнат.)