Tag Archives: Élet és irodalom

Ото Толнаи: Худолин

Стихотворение на Ото Толнаи…