Tag Archives: Mary Randlett

Теодор Рьотке: Елегия

Стихотворение от Теодор Рьотке, публикувано по „Тъмна светлина” (2016 г., Издателска къща „Знаци“).

Добрина Топалова: Тъмната светлина на Теодор Рьотке

Предговор на д-р Добрина Топалова към издадената от ИК „Знаци“ двуезична книга с поезия на Теодор Рьотке „Тъмна светлина”