Месечни архиви: април 2013

Димитър Манолов: Две стихотворения

Две стихотворения от книгата на Димитър Манолов „Човекът от хартия“…

Гергана Панчева: Кръвна захар

Той каза, че ми няма нищо.
Било нормално,
когато нивото на кръвната захар
в тялото падне
жените да виждат
библейски образи в облаците…

Никола Петров: Тикове

Простете господа съдебни заседатели
(не знам дали ви има –
но неясната вина у мен
ме кара да ви нарека така)
и простете драги зрители
(не знам дали ви има:
но наричам ви така защото чувствам
че немигащи очи са вперени в лицето ми)…

Гергана Панчева: Две стихотворения

Две стихотворения от Гергана Панчева и нейно представяне…

Никола Петров: Това съобщение ще се самоунищожи съвсем бавно

Далече
по-далече
в края на града
на градовете
там където пътят най-съвсем се свива
и електрическите стълбове край него
са начертали неспокойния си пулс докрай
при въздъхналата планина над всичкото
на разплиснатото синьо на самия ръб
ме чакай…