Месечни архиви: април 2022

Станимир Семерджиев: *** (думи, слепени с тревожност…)

[…] всяка запетая е оглеждане в локва,
всяко тире – река от несигурност […]