Мажанна Келар: Изкушение

Публикувано от на август 23, 2014 в 11:22 am.


мигновение само

тази изумителна радост, когато най-сетне пристигаш
и разтоварваш своите вещи от старото
разнебитено комби, тази радост като водопад
всичко онова, което взема участие в нейното траене
нежната паяжина от светлина под кестените
захвърлената огризка и това как дълбоко поемаш дима
                                                        от цигарата, премрежваш очи
пепелта се посипва по ризата, и ти я отръскваш припряно
тази едновременност от жълти астри, облаци прах над пътя
и празника, че си близо,
лястовиците, все по-ниско, на дъжд, все по-смаляващото се небе
и светлината – вече само от процепи, от пукнатини
в удължени ивици

тези откъслеци, тяхната безвъзвратност
да запомниш, просто така

Преводът е на Лъчезар Селяшки. Стихотворението е включено в издадената от „Жанет 45“ антология на полски поети, дебютирали след 1989 г. – „Любов не е думата”.

Мажанна Келар  
  Мажанна Келар в „Кръстопът“.

2 коментара за “Мажанна Келар: Изкушение”