Пейчо Кънев: Кит

Публикувано от на ноември 25, 2014 в 11:53 pm.


Срещнах те на брега. Огромното ти тяло бе
изхвърлено за кормораните и японските туристи.
Ти се печеше с книжка с поезия в ръка. Рембо
ли бе или Верлен? Никой не каза нищо. Нямаше
и нужда. Чайките летяха в небето както винаги,
улавяйки мислите ни. Вечността бавно се намести
между нас. Запалих цигара, отчупих парче от
красивата ти перка и се върнах там, откъдето бях дошъл.


Пейчо Кънев
  Пейчо Кънев в „Кръстопът“.
  Пейчо Кънев в DICTUM.

Стихотворението е включено в книгата на Пейчо Кънев „Уиски в тенекиена кутия” („Жанет 45“, 2013).

Коментарите са заключени.