Kerana Angelova / Керана Ангелова: Ballad for Grandma / Балада за баба

Публикувано от на януари 10, 2015 в 12:18 am.


  Предлагаме ви да чуете как Керана Ангелова чете стихотворението си „Балада за баба“ (Kerana Angelova reads her poem Ballad for Grandma):
Ballad for Grandma

when grandma died
the rain poured all night
in the mountains lightning bolts drove spears
into the foreheads of the rocks and they burst
the roof tiles rattled over our heads
the windows clattered o grandma I’m afraid
the larks under the window also
screamed in fear o grandma
she lay dutifully with her head facing west
feet towards the east
over her entwined fingers crawled
a fly annoying black enormous fuzzy
several times grandma gathered strength and
came back to life again
the clock on the crepe-covered wall
kept stopping and resuming its ticking
grandma moved her fingers as if trying
to send the fly away I watched mesmerized
the rain ceased and the larks under the window
fell silent
finally a drenched sunrise swam out and placed
golden coins over her swollen eyelids
the fly thumped heavily on the floor

then we solemnly left reached
the end of the village
I heard grandma sleepily say make space for me
they hurried up and carefully placed her in the common grave
on the side
on which she always liked to sleep

Translated from the Bulgarian by Katerina Stoykova-Klemer

.

  Kerana Angelova is an award-winning author of poetry collections and novels. Her most recent book collection is Levante (Znatsi, 2014). She lives and works in Bourgas.


Балада за баба

когато баба умря
цяла нощ валя проливно
в планината светкавици забождаха копия
в челата на скалите и те се пръскаха
над главите ни керемидите трополяха
дрънчаха стъклата о бабо страх ме е
чучулигите под прозореца също
пищяха от страх о бабо
тя лежеше прилежно с главата на запад
с краката на изток
по сплетените ѝ пръсти пролазваше
муха досадна черна огромна мъхеста
на няколко пъти баба събираше сили и
оживяваше
часовникът на стената покрита с креп
ту спираше ту започваше да цъка
баба помръдваше пръсти сякаш опитваше
да отпрати мухата гледах омагьосана
дъждът спря и чучулигите под прозореца
се смълчаха
накрая изплува окъпан изгрев и постави
златни петачета върху издутите ѝ клепачи
мухата тежко тупна на пода

сетне тържествено тръгнахме стигнахме
края на селото
чух баба да казва сънено направи ми място
побързаха и внимателно я положиха в общия гроб
откъм страната
от която винаги си е лягала


Керана Ангелова

   Керана Ангелова в „Кръстопът“.
   Керана Ангелова в DICTUM.

  Първа публикация на превода (this translation was published at January 10, 2015) – в блога на Катерина Стойкова-Клемър „Моят акцент“ (Katerina Stoykova-Klemer’s blog – In My Own Accent)).

Катерина Стойкова-Клемър в „Кръстопът“.
Катерина Стойкова-Клемър в DICTUM.


  This category presents the challenge taken by Katerina Stoykova-Klemer of translating Bulgarian poems and publishing 365 of them on her blog during 2015… Crosspoint literary magazine offers you the unique opportunity to read the English-language translations as well as to hear the originals read in Bulgarian by their authors….
  Категорията предлага възможността да се порадваме (с благодарност) на последователното усилие на Катерина Стойкова-Клемър да превежда и представя с обич българска поезия пред англоезичната публика, да проследим предизвикателството, което тя отправи към себе си – да публикува в нейния блог за една година 365 стихотворения от български автори в неин превод на английски език… Подкрепяйки това усилие “Кръстопът” ще публикува преводите, текста на български, както и аудиозаписи на стихотворенията, прочетени от самите автори…

Коментарите са заключени.