Olya Stoyanova / Оля Стоянова: The Museum in Drama / Музеят в Драма

Публикувано от на януари 14, 2015 в 6:31 pm.


  Предлагаме ви да чуете как Оля Стоянова чете своето стихотворение „Музеят в Драма“ (Olya Stoyanova reads her poem The Museum in Drama):The Museum in Drama

A XIX century icon
in which an anonymous painter
has taken liberties –
The Virgin Mother has firmly pressed her son
to her cheek –
the way all mothers
pose in family photographs.
– This is not by the cannon –
says the monk apologetically.
– But this Virgin Mother
is fatter and more beautiful.

Translated from the Bulgarian by Katerina Stoykova-Klemer

.

Olya Stoyanova is an award-winning poet and a playwright. Her latest book, Happiness Street(Zhanet 45, 2013) won the Ivan Nikolov National Poetry Prize for 2013. Olya lives and works in Sofia.


Музеят в Драма

Икона от ХІХ век,
в която неизвестен автор
си е позволявал волности –
Света Богородица е притиснала плътно сина си
до бузата –
така, както всички майки
позират на семейните снимки
с децата си.
– Това не е по канона –
казва монахът извинително. –
Но тази Богородица
                е по-дебела
                      и по-хубава.

Стихотворението е включено в книгата с поезия на Оля Стоянова „Улица Щастие“ (2013 г., „Жанет 45“), удостоена през 2013 г. с наградите „Николай Кънчев“ и Национална награда за поезия „Иван Николов“.


Оля Стоянова

  Оля Стоянова в „Кръстопът“.
  Оля Стоянова в DICTUM.

  Първа публикация на превода (this translation was published at January 12, 2015) – в блога на Катерина Стойкова-Клемър „Моят акцент“ (Katerina Stoykova-Klemer’s blog – In My Own Accent)).


  This category presents the challenge taken by Katerina Stoykova-Klemer of translating Bulgarian poems and publishing 365 of them on her blog during 2015… Crosspoint literary magazine offers you the unique opportunity to read the English-language translations as well as to hear the originals read in Bulgarian by their authors….
  Категорията предлага възможността да се порадваме (с благодарност) на последователното усилие на Катерина Стойкова-Клемър да превежда и представя с обич българска поезия пред англоезичната публика, да проследим предизвикателството, което тя отправи към себе си – да публикува в нейния блог за една година 365 стихотворения от български автори в неин превод на английски език… Подкрепяйки това усилие “Кръстопът” ще публикува преводите на стихотворенията от автори, избрани от нея, текста на български, както и аудиозаписи на стихотворенията, прочетени от самите автори…

1 коментар за “Olya Stoyanova / Оля Стоянова: The Museum in Drama / Музеят в Драма”