Енис Батур: Ехо

Публикувано от на април 5, 2016 в 6:00 am.


Знаейки, че всяка дума има две значения,
от самото начало тръгна да търси третото.
Но то бе нищо в сравнение с онова,
което всъщност търсеше:
друг порядък искаше да въдвори
между звуковете; баланс, при който
буквите и цветовете няма да се отблъскват –
ето към какво се стремеше упорито.
Година след година подреди в главата си
черната работа, с която натоварваше езика;
провери стойността, която придаваше
на светлината и тъмнината, на тишината и шума.
В тръс препусна погледът му от сричка на сричка,
премина стремглаво от изречение в изречение:
когато се поспря за цял миг
и думата в шепата му го опари,
впери очи в далечината, в огледалото,
което чакаше отвъд една безкрайна далечина:

Ако ме няма – каза лицето, –
почакайте ме.


Енис Батур

Енис Батур в „Кръстопът“.

  Стихотворението е включено в издадената от „Издателство за поезия „Да“ (2015 г.) книга на Енис Батур, в превод на Хюсеин Мевсим, „Кой си, какво си?“.

Коментарите са заключени.