60 деца на възраст от 6 до 16 години, обучавани в „Юнити Академия“, представят творчеството си в направленията: театър, изобразително изкуство, творческо писане, инженерство и архитектура, роботика

Публикувано от на май 30, 2017 в 5:12 pm.


Плакат   С представлението „Алиса в страната на чудесата“, част от фестивала СЛЕДАТА 2017 на Нов български университет, учениците, академията и университетът подкрепят Клиниката по вътрешни болести на УМБАЛ „Н.И.Пирогов“
   В периода 3-10 юни 2017 г. над 60 деца – на възраст от 6-16 години – обучавани в Юнити Академия, представят реализацията на творческите си проекти в направленията: театър, изобразително изкуство, творческо писане, инженерство и архитектура, роботика. Достигнатите реализации са плод на едногодишно професионално обучение и са част от стратегията на Академията за постоянно развитие и надграждане на обучителния процес.
   Основната цел на Академията е да изгради мост между средното и висше образование, като създава стабилна база от знания и умения, която да доведе до успешна реализация на учениците в избраното от тях професионално направление. Не на последно място, обучението в Академията е насочено към развитие на творческото мислене – ключов фактор за успешна реализация в съвременното общество. Юнити Академия е партньор на Нов български университет в сферата на неформалното образование, организиране на съвместни научни проекти, уъркшопи, практики и културни инициативи за повишаване и подобряване на образованието и обучителните възможности на студентите и децата.
   В началото на тази учебна година, 27 от учениците на Академията бяха избрани чрез конкурс – „Талантът обича всяко дете“, организиран от bTV Media Group и фондация „Фондацията“, като телевизията отпусна стипендии за обучение на успешно преминалите конкурса.

   Календар на събитията:

• 03.06.2017 г. Театрална постановка „Алиса в страната на чудесата“ по Луис Карол, 14.00 часа, камерна сцена на Младежки театър „Николай Бинев“. Представя Детската театрална школа на Юнити Академия.

• 04.06.2017 г. „Един ден в града на бъдещето“, 16.30 – галерия УниАрт, Нов български университет. Представя проектите на учениците от клубовете „Инженерство и архитектура“, „Роботика“, „STEM”, рецитал на клуб „Млад писател“ и благотворителен търг на рисунките на учениците от Арт училището на Юнити Академия.

• 10.06.2017 г. Театрална постановка „Алиса в страната на чудесата“ по Луис Карол, театрален фестивал СЛЕДАТА 2017, организиран от Нов български университет. 12.00 часа, зала ДНК, Национален дворец на културата. Представя Детската театрална школа на Юнити Академия.

   С подкрепата на Нов български университет, Юнити Академия и учениците от Детската театрална школа на Академията, 50% от приходите от билети от представлението на 10 юни 2017 г. се даряват за ремонт на Спешната клиника по вътрешни болести на УМБАЛ „Н.И.Пирогов”.
   Клиниките по вътрешни болести и кардиология водят началото си от Болницата „Червен кръст”, открита на 28 май 1900 г., като училище за милосърдни сестри с 6 легла, които са били база за тяхното обучение. Директор на сестринското училище и първи управител на болницата е бил д-р Петър Ораховац.
   При създаването на Институт „Н. И. Пирогов“ едновременно с отделенията по хирургия и травматология, отделението по спешни вътрешни заболявания се оформя като едно от основните в структурата на института. С решение на ръководството на болницата през 1974 г. се създава Секция по спешна кардиология и вътрешни болести с две клиники – Кардиологична клиника с интензивно отделение и Клиника по спешни вътрешни болести.
   Днес Клиниката е високо специализирано звено, в което се предоставя висококачествена, специализирана стационарна и диагностично-консултативна медицинска помощ в областта на Вътрешните болести. Дейността ѝ се основава на правилата за добра медицинска практика и Националните стандарти за Вътрешни болести – чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика. Осигурен е 24-часов прием на болните.
   Ежедневно в Спешната клиника по вътрешни болести, благодарение на екипа на доц. д-р Петър Атанасов се спасяват десетки хора в изключително тежко клинично състояние. Тя се нуждае от спешен ремонт, тъй като такъв не е правен от 2000 г. насам.
  Със своята инициатива да заделят 50% от приходите от продажбата на билети за представлението на „Алиса в страната на чудесата“, учениците поставят началото на дарителска кампания в полза на болницата, която поема най-тежките спешни случаи в България.

UA-1-cross

Коментарите са заключени.