Александър Христов: Взаимно

Публикувано от на април 13, 2020 в 6:13 am.


Грижа се за вятъра.
Да не настине. Да не остане сам.
Толкова знам, толкова мога.

Не пропуква часовници.
Не затваря светлини.
Наблюдава. Премълчава
настиването и смрачаването
на писма от дома,
накъсването на попътни облаци,
на стотици други ветрове.

Болен до болния:
възможно е да бъде друго,
но не можеш, не знаеш как
да го наречеш живеене.

Грижи се за вятъра.
Да оздравее. Да не си сам.Александър Христов

  Александър Христов в „Кръстопът” и в DICTUM.

Коментарите са заключени.