Школа за литература и хуманитаристика „Глоси“

Публикувано от на декември 20, 2019 в 4:18 pm.


  Школа за литература и хуманитаристика „Глоси“ е единствената, която предлага на завършилите я пряк достъп до професионални платформи за публикуване и издаване. Издателство „Арс“ поема ангажимент за последваща работа с курсистите по завършване на техните проекти за книги, върху които е работено по време на курса в Школата, и последващото им издаване, а при направен избор от авторите на друго издателство, съдейства решително за издаването. Курсистите не само получават подкрепа и експертна помощ по работата върху собствените си текстове, но и преминават разширен курс по основи на съвременната рефлексивна хуманитаристика, даващ им възможност да разширят компетенциите си при вглеждане в съвременните обществени процеси, формиране на културни стереотипи и норми на възприятие на и за света, феноменологични, херменевтични и критико-теоретични техники за отчуждаване от навичното и при-видното. Други модули на курса ги превеждат както през спецификата на саморедактирането, така и през особеностите на работа с редактор, предвиден е и модул „Пътят към книгата“, в който те получават ключови познания по полиграфия и оформление на книжното тяло.

   Завършилият пълен курс в Школата випуск, освен с Валентин Дишев, имаше възможност да работи с Георги Господинов, проф. Георги Каприев, проф. Евгения Панчева, Аксиния Михайлова, Марин Бодаков, Иван Ланджев, Иво Рафаилов, Кристин Димитрова, Йорданка Белева…

   Освен многобройни награди в „текущи“ литературни конкурси: национална награда „Георги Черняков“, награди от националните конкурси в Стара Загора и Шумен и др., текстове на випускниците бяха публикувани в „Зоната“, том. 1 на антология за съвременна българска поезия. Сред випускниците на Школата личат имена, вече ясно различими за критиката и читателите на съвременна българска поезия като Георги Гаврилов, Анна Лазарова, Наталия Иванова, Христо Мухтанов, Теодора Тотева, Вангел Имреоров, Теодора Лалова, Росен Григоров, Антонина Георгиева и др.

   След завършване на Школата Георги Гаврилов издаде своите втора, трета и четвърта книги, забелязани от критиката и журитата на националните конкурси за книга с поезия „Христо Фотев“ и „Иван Николов“, бяха издадени от „Арс“ дебютната, както и втората книги на Христо Мухтанов, отличени на конкурса за дебютна литература „Южна пролет“, годишните награди на Академия „Либер“ и др.; Теодора Тотева вече има втора книга, Вангел Имреоров издаде дебютната си книга, както и Александър Христов, отличен със специална награда на конкурса „Христо Фотев“, дебютната книга на Виолета Кунева бе удостоена с голямата награда в съответния раздел на „Южна пролет“… Всички посочени книги в различни години попаднаха в „Избор на редактора“ на „Литературен вестник“. В процес е издателско-редакционната работа по дебютните книги на Наталия Иванова, Теодора Лалова, Кристина Кунева…

   Школа за литература и хуманитаристика „Глоси“ е онзи избор, който търсещите пътя на професионализацията и развитието в литературата могат и трябва да направят…

                                                Част от първия випуск на Школата….

                        Част от първия випуск на Школата на среща с читатели в Перник….

Коментарите са заключени.