Ели Качаунова: *** (Морето…)

Публикувано от на ноември 1, 2022 в 4:50 pm.

***

Морето пропълзя

по сънения пясък –

донесе хлад и песента на мида.

***
The sea crept up

on the sleepy sand –

It brought a chill and the song of a seashell.

Превод на английски: Стефан Качаунов

Прочитът на стиховете на български и английски език са съответно на автора и на преводача.

Коментарите са заключени.