Ели Качаунова: *** (В премръзналите пръсти…)

Публикувано от на ноември 23, 2022 в 5:03 pm.

* * *

В премръзналите пръсти

мълчания са вледенени.

От неизпредената вълна е студът.

* * *

In frostbit fingers

unspoken words encased in ice.

The cold is made of unspun wool.

Превод от английски : Стефан Качаунов
Прочитът на стиховете на български и английски език са съответно на автора и на преводача.

Коментарите са заключени.