Мария Липискова: За буквите ни

Публикувано от на февруари 24, 2010 в 9:55 am.

Тя можеше да преброи до пет имена на букви, а той говореше четирите световни езика. Играеха на как с думите се правят неща.

Тя винаги започваше първа, име на буква, която знаеше и можеше да отхвърли (Аз), а той се смее, гласът оставаше непроявен, но фокусиран, в тъмния ъгъл, в гънката на устата, после постепенно се надига, извиваше, забавяше това движение при което всички по-крехки предмети наоколо се разпадаха, се натрошаваха и прозвучаваше кристалното чисто „кийн“ – кресливото дете, което кръстиха Кей.

Пълзеше след няколко години, много бавно проговаряше, разхвърляха около нея няколко поставени предмета, но тя колебливо взема един неоформен още
а той гасеше лампата, бръснеше се гладко в огледалото, с ръка преобръщаше тялото си, измъчвайки се отново да ги сънува

оставали само три имена на букви.Мария ЛиписковаМария Липискова в „Кръстопът”

Коментарите са заключени.