Резултати от търсенето на: Ваня Стефанова

Ваня Стефанова: Огам*

Няма осветление – и мръква рано

по върлините на вкаменелия

следобед.

Димят смолите от дървото на живота.

Порязах си езика в

ръб на белег

Ваня Стефанова: Аутодафе

Сега, когато островът отвърза
стоманеното си въже –
и отпътува с цялото ти стадо

от мъгли,

ти имаш само сянката на кипариса си,
и всичките ти имена крещят…

Ваня Стефанова: И още за „Момичето, което“

Че любовната лирика на Божидар Пангелов е различима лирика, не е новост за наблюдаващите отблизо живия литературен процес. Трябваше обаче да се появи книгата „Момичето което…“, за да е вече съвсем зримо, че тя е качествено различна от словесните ни наследства (и ‘класическите’, и ‘съвременните’), вписващи се в този тематичен обхват.

Премиера на „Ортелий“

Книгата, която – според Иван Ланджев – „настоява да бъде правилно неразбрана”, а според Георги Каприев върви към „собствен суинг” с намигане от Бекет („Може би защото напоследък, не е от вчера, съм под много силното внушение на Бекет и начините му да произвежда сугестия. Може би затова така ме привличат тези неща. Във всеки случай голямата претенция за непретенциозност в тях обосновава себе си по най-позитивен начин”), „толкова близка – докато броди по границите на неща и събития” (според Палми Ранчев), докато „снове от theos в anthropos и обратно с такава лекота (дразнещо виртуозна чак…” според Ваня Стефанова), с „напрежение, искрено, вътрешно… без истерия, без помпозност. И някак направо, непосредствено и без уговорки” (твърди Гергана Динева); книга, която не настоява да бъде разбрана, защото предлага и друга възможност – „Оставям я да ми въздейства фонетично, с откъслечните образи, които успявам да си представя. Не зная думите и имената дали са препратки към други текстове или исторически факти, които аз не познавам, или са използвани заради мелодиката им, точно тези, а не други. Заради това възприемам стиховете като магьоснически заклинания, които правят друга действителност, съседна на моята, но недостъпна за мен. Това възприятие обяснява и малкия обем на книгата – магьосниците нямат нужда от твърде дълги вълшебни думи, вълшеството им е концентрирано” (обяснява Мария Донева)…

Сборно съдържание на eлектронното списание за литература „Кръстопът” за брой 72/100 – акценти

Съдържание на eлектронното списание за литература „Кръстопът” за година VII (2015) – бр.1–12/72–84, година VIII (2016) – бр.1–12/85–96, година IX (2017) – бр.1–4/97-100, по раздели (акцентите)(авторите в първите три раздела са подредени по азбучен ред на имената, а подредбата на публикациите за всеки автор и в разделите – „от по-ново към по-старо”) и категории…   През […]

Валентин Дишев: из „Покрив (и други основания)”

Чрез хиперлинка, който следва – заложен и в заглавието, с „клик”-ване на мишката можете да отворите фрагмент от новата книга на Валентин Дишев – „Покрив” и други основания)”, съдържащ 16 стихотворения

Съдържание на брой 78 (година VII / бр.7 / 8 юли – 7 август 2015 г.) на eлектронното списание за литература „Кръстопът”

Съдържание на 78 (година VII / бр.7 / 8 юли – 7 август 2015 г.) на eлектронното списание за литература „Кръстопът”…

Сборно съдържание на eлектронното списание за литература „Кръстопът” за 2014 година

Съдържание на eлектронното списание за литература „Кръстопът” за 2014 година (година VI – бр.1-12 /59-70, 7 януари 2014 – 7 януари 2015 г.) – по раздели/броеве (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории…

Нели Добринова: Сънуваш ли?

Стихотворение, включено и в книгата на Нели Добринова „Малки мъжки игри” („Пергамент“, декември 2014).

Нели Добринова: Olive’s

Стихотворение, включено и в книгата на Нели Добринова „Малки мъжки игри” („Пергамент“, декември 2014).

Съдържание на електронното списание за литература „Кръстопът” – брой 71 (година VI- VII, 12)

Съдържание на електронното списание за литература „Кръстопът” – брой 70 (година VI- VII, 11)

Съдържание на електронното списание за литература „Кръстопът” – брой 69 (година VI, 10)

Съдържание на брой 68 (година VI, бр.10, 8 октомври – 7 ноеммври 2014 г.) на eлектронното списание за литература „Кръстопът”– по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената)

Съдържание на електронното списание за литература “КРЪСТОПЪТ” – брой 67 (година VI, 8)

Съдържание на брой 66 (година VI, бр.8, 7 август – 7 септември 2014 г.) на eлектронното списание за литература „Кръстопът”– по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории…

Съдържание на електронното списание за литература “КРЪСТОПЪТ” – брой 63 (година VI, 4)

Съдържание на брой 62 (година VI, бр.4, 28 март – 8 май 2104 г.) на eлектронното списание за литература „Кръстопът”– по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории…

Дейвид Ланю: Хайку

Дейвид Ланю чете свои хайку при закриването на конференцията с международно участие на тема “Хайку като преодоляване на граници” (на английски. Преводът – импровизиран, според думите му – е на Петър Чухов)…