Резултати от търсенето на: Мариана Óса Сапата

Мариана Óса Сапата: *** (По тялото ми…)

[…] Студът на земята се връща, за да прибере сянката ми.

Мариана Óса Сапата / Mariana Ossa Zapata

Представяме ви участниците в София ГлосиФест – 2020/есен

Мариана Óса / Mariana Ossa: Подобия / Semejanzas

Стихотворение на Мариана Óса Сапата в превод от испански на Александра Евтимова, част от рубриката ни „Мостът“, резултат от проекта „Мост между Колумбия и България“ на преводача на стихотворението.