Резултати от търсенето на: мария Гюрова

Мария Гюрова: Различни думи за пускане

Стихотворение от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Разсъждение

Стихотворение от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Без нас есен

Стихотворение от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Личен апогей

Стихотворение от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: *** (утре ще отида…)

Стихотворение от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Мраморът ѝ

Стихотворение от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Вътрешен двор

Стихотворение от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Разказ за лъжицата

…музиканти са всички хищници които бленуват кръвта
и всички сираци на ума – поети…

Мария Гюрова: Централни градски гари

Стихотворение от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Преброждане

Стихотворениe от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Не знам как да започна

Стихотворение от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Три

Три стихотворения от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Баща

Стихотворение от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Разговор

Стихотворение от Мария Гюрова…

Мария Гюрова: Библиотека

Като да носиш вятър под езика си
и залез да издишваш…