Tag Archives: Александър Белчев

Александър Белчев: Втора употреба

Стихотворение на Александър Белчев от книгата „Златотърсач“.

Александър Белчев: Истинската самота

Стихотворение на Александър Белчев от книгата му „Златотърсач“…

Александър Белчев: Прогноза

Гледам тавана –
паяжините слизат все по-ниско…

Александър Белчев: Спиш ли вече?

Ще ти разкажа за пингвинката,
която много дълго не повярва,
че е студено нейното пингвинче.
А аз видях това.
Видях това.
Бях там…

Александър Белчев: Богатство

Тук,
пред „другото море“,
всичко е напълно друго:
като циганка
с дайре…