Tag Archives: Александър Димитров

Александър Димитров: Буца

[…] за да ражда,
земята трябва да е раздробена […]