Tag Archives: Ана Петрова

Ана Цанкова: * (не всички стени…)

Стихотворение от Ана Петрова…

Ана Цанкова: *** (ако беше бог…)

… да се разлее в морето на надеждата
да скочи в най прозрачното
би било чудесно да се удави
непотъмнял от бъдещето