Tag Archives: Андра Ротару

Андра Ротару: Кожата

Стихотворение от Андра Ротару

Андра Ротару: Ръце

понякога нямаме вече ръце
стоим с прилепени едно до друго тела
гледаме се. когато поискаме да се прегърнем,
от мястото на ръцете ни поникват високи треви.
тогава знаем, че никога няма да се докоснем…