Tag Archives: Андрей Захариев книга поезия до поискване

Андрей Захариев: Изход

Дори да се разминат и разрушат от странстване. Дори за тях да няма срещи във никое възможно изречение, в което да забравят за собствените си значения и да отдъхнат.