Tag Archives: Бей Дао

Бей Дао: Другият

това небе посредствен шахматист
гледа как морето изменя цвета си
едно стълбище навлиза в огледало
пръстите в училището за слепи
опипват изчезването на птиците…

Бей Дао: Токов удар

веднъж се ръкувах с един невидим човек
стиснахме ръце, силен вик на болка
и ръката ми бе обгорена
остана белегът от изгорено
когато се ръкувах с другите хора…