Tag Archives: Венцислав Василев

Венцислав Василев: *** (Живея само на последния етаж от себе си…)

Стихотворение от Венцислав Василев…

Венцислав Василев: *** (Периферни човешки присъствия…)

Стихотворение от Венцислав Василев…

Венцислав Василев: *** (Докато мумията на времето развива бинта си…)

Стихотворение от Венцислав Василев…

Венцислав Василев: *** (Все още съм обусловен…)

Стихотворение от Венцислав Василев…