Tag Archives: „Да стоиш на земята“

Мухсин Имади: *** (когато затвориш очи…)

Стихотворение от Мухсин Имади…

Мухсин Имади: *** (аз съм толкова отдалечен…)

Стихотворение от Мухсин Имади…

Мухсин Имади: *** (пиша…)

Стихотворение от Мухсин Имади и кратка био-библиографска бележка за него…