Tag Archives: Другото време

Нели Станева: Дом, ние

[…] целият град и целият свят
е местоимение с две врати […]

Нели Станева: Филм за думата

[…] Небето следва да се срути.
(Едно земетресение
не е уместно в случая) […]