Tag Archives: Дубравка Угрешич

Дубравка Угрешич: из „Баба Яга снесла яйце”

Първи ден 1.   Щом зърна на вратата на хотела трите странни фигури, които приближаваха към рецепцията, дежурният Павел Зуна усети леко пробождане, което тръгна от левия палец на крака му и спря някъде в основата на гръбнака. Или пък обратно, премина от гръбнака към левия пръст на крака му. Павел Зуна не беше ревматолог, а […]