Tag Archives: живо месо Пейчо Кънев

Пейчо Кънев: Моят приятел

Стихотворение, включено в книгата с поезия на Пейчо Кънев „Живо месо” (Издателство за поезия „Да“, декември 2015 г.).

Пейчо Кънев: Мистицизъм за начинаещи

Стихотворение, включено в книгата с поезия на Пейчо Кънев „Живо месо” (Издателство за поезия „Да“, декември 2015 г.).