Tag Archives: „За конституцията на Европа“

Юрген Хабермас – „За конституцията на Европа“

Вчера, 11.11.2011 г., едновременно на 18 европейски езика, от 18 издателства, сред които и българското „Критика и Хуманизъм“, бе публикувана новата книга на Юрген Хабермас „За конституцията на ЕВропа“ (преводът на българското издание е на Стилиян Йотов, а корицата – на Йоана Левиева).