Tag Archives: Ивайло Дагнев

Ивайло Дагнев: Натюрморт с остъклена тераса

Затвори клепачите на щорите…
Терасата – свита
до маса стол и
четвъртитото пространство за
очите…

Ивайло Дагнев: Краят на дъжда

Пада тишина.
Устните изпръхнали
от щастие.
В чадъра свиваш
останалото от дъждовни
облаци,
като във торбичка
от вечеря в ресторант…

Ивайло Дагнев: Антракт за чудо

На преден план –
все по-засилващият се бумтеж на печката
откроява непреодолимата мания за величие
на хапещия студ…