Tag Archives: Леена Филчева

Левена Филчева: обувка

когато се роди,
беше малка
и непозната на вкус,
но винаги цветна