Tag Archives: „Лексема“

Иво Рафаилов: раждаме се и от гледки

Стихотворение, включено в издадената с логото на „Пергамент“ и „Лексема“ книга на Иво Рафаилов: „Изброими изкушения“

Иво Рафаилов: още веднъж снегът напомня за реда

Стихотворение, включено в издадената с логото на „Пергамент“ и „Лексема“ книга на Иво Рафаилов „Изброими изкушения“